FORMULARZ CZŁONKOWSKI - CZŁONEK ZWYCZAJNY
   
Stowarzyszenie Absolwentów
Programu Warsaw-Illinois Executive MBA "Nowy Świat"
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
KRS 0000244874, Regon 140344024
   

Dane personalne *
   
Imię/Imiona: *
Nazwisko: *
Nitka: *
Adres zamieszkania Ulica: *
  Kod pocztowy: *
  Miejscowość: *
Adres do korespondencji: Ulica:
jeśli inny niż zamieszkania Kod pocztowy:
  Miejscowość:
Adres e-mail:
(Do celów otrzymywania korespondencji w związku z członkostwem)
Telefon kontaktowy: *
Data urodzenia: - -
Miejsce urodzenia:
   
Dane służbowe
   
Branża:
Nazwa firmy:
Stanowisko:
Adres e-mail:
tel. służbowy bezpośredni:
tel. centrala/sekretariat:
tel. komórkowy:
Adres firmy: Ulica:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
Adres WWW firmy:
   
Dane Dodatkowe
   
Ukończone uczelnie:
Kilka słów o sobie:
Uprawiane sporty:
Hobby:
Tematyka, w której mogę służyć radą:
   
* Podanie danych osobowych zawartych w sekcji Dane personalne jest wymagane dla uzyskania statusu członka na podstawie Statutu Stowarzyszenia i uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków nr 1 /2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku
Dane osobowe zawarte w sekcji "Dane personalne" poza imieniem i nazwiskiem nie będą ujawniane innym członkom Stowarzyszenia.
 
Zaznacz wybraną odpowiedź:

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych zawartych w sekcji Dane służbowe innym członkom Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w sekcji Dane dodatkowe innym członkom Stowarzyszenia.
   
Niniejszym składam deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu Absolwentów Programu Warsaw-Illinois Executive MBA "Nowy Świat" z siedzibą w Warszawie i oznajmiam, że zapoznałem(-am) się z jego Statutem i w pełni go akceptuję, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla celów statutowych Stowarzyszenia (wymienione w § 5 Statutu) zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 133 poz 883 z póz. zm.).
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich bądź usunięcia w przypadku rezygnacji z członkostwa. Administratorem danych jest Stowarzyszenie.